Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 2 juli 2018

AVS: VO-Raad gaat kwaliteit schoolexamens onderzoeken

VO-Raad gaat kwaliteit schoolexamens onderzoeken
De VO-raad neemt het initiatief tot een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de schoolexamens en de positie van het programma van toetsing en afsluiting (pta) hierin. Aanleiding is het...
Lees verder

Uitslagen centrale examens VMBO Maastricht blijven geldig
De uitslagen van de centrale examens van de leerlingen van VMBO Maastricht blijven geldig tot 1 januari 2019. Op die manier krijgen leerlingen de tijd om hun schoolexamens te repareren. Daardoor...
Lees verder

Internetconsultatie afschaffing fusietoets tot 6 augustus
De internetconsultatie voor het conceptwetsvoorstel 'Afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs' is gestart. De internetconsultatie loopt tot 6 augustus.   Op 20 april jl. heeft de...
Lees verder