Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 5 juli 2018

AVS: Cao-akkoord voor primair onderwijs getekend

Cao-akkoord voor primair onderwijs getekend
De AVS, sectororganisatie PO-Raad en de andere vakbonden hebben op maandag 2 juli het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend op basisschool De Klaroen in Maarssen. Alle medewerkers in het...
Lees verder

Onderwijsraad: Verbeter Lumpsumbekostiging
Het inzicht in de inkomsten en uitgaven van onderwijsinstellingen voor zowel de overheid als het onderwijsveld is beperkt. Dat ligt aan de complexiteit van de bekostiging en aan de verantwoording van...
Lees verder

Ministerraad akkoord met wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren
Personeelsleden in openbare onderwijsinstellingen hebben op dit moment een ambtelijke aanstelling en vallen onder het ambtenarenrecht. Dat gaat, bij het aannemen van de wetswijziging, veranderen met...
Lees verder