Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 4 juli 2018

Algemeen Overleg Laaggeletterdheid

Algemeen Overleg Laaggeletterdheid
Minister Van Engelshoven is op 13 en 26 juni tijdens een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer in gesprek gegaan met de Kamercommissie OCW over laaggeletterdheid en in het bijzonder over het actieprogramma Tel mee met Taal. Tijdens dit AO zijn, in een aantal termijnen, vragen gesteld door Kamerleden die beantwoord zijn door de minister. Zowel preventie als curatie van laaggeletterdheid kwamen aan bod waarbij de inzet van bibliotheken en de programma's Boekstart en de Bibliotheek op...
Lees verder

OCW: Voorkeursmodel de Bibliotheek op school
Eind december 2017 heeft minister Van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de Midterm Review van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).
Lees verder