Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 28 juni 2018

Verus: Samen werken aan het eigen kwaliteitsverhaal van uw school (naast het inspectiekader)

Samen werken aan het eigen kwaliteitsverhaal van uw school (naast het inspectiekader)
Met een aantal scholen is Verus gestart met het project Geïnspireerd Goed Onderwijs, waarin scholen een eigen kwaliteitsambitie ontwikkelen. Het inspectiekader zegt iets over de kwaliteit, maar...
Lees verder