Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 27 juni 2018

Rijksuniversiteit Groningen: Trix Mulder: 'Data gezondheidsapps moeten goed beschermd'

Trix Mulder: 'Data gezondheidsapps moeten goed beschermd'

Wat gebeurt er met de gegevens van de talloze apps en draagbare apparaatjes die we gebruiken om onze fitheid te meten, bijvoorbeeld bij het sporten? Al deze apps en wearables creëren grote hoeveelheden (persoonlijke) data. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen de data die via die gezondheid- en fitness-apps verzameld worden allemaal in de categorie 'gegevens over gezondheid', aangezien het gaat om gegevens die iets zeggen over de fysieke of mentale gezondheid van natuurlijke personen. Trix Mulder, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, schreef een opinie in het Dagblad van het Noorden.

Lees verder

Redmar Wolf benoemd tot hoogleraar Algemeen Belastingrecht (kostprijsverhogende belastingen)

Prof. Redmar Wolf is per 1 juli 2018 benoemd tot hoogleraar Algemeen Belastingrecht, in het bijzonder kostprijsverhogende belastingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Wolf is al sinds 2017 verbonden aan de faculteit als universitair hoofddocent.

Lees verder

Grutto's blijken echte hoogvliegers

Onze nationale vogel, de grutto, vliegt tijdens zijn trektocht naar en van de West-Afrikaanse overwinteringebieden voor meer dan 20% van de tijd op grote hoogte. Dat wil zeggen op ca. vijf kilometer; soms vliegen de grutto's zelfs op hoogtes van bijna zes kilometer. Dit blijkt uit een nieuwe studie, deze week gepubliceerd in de Royal Society Journal Proceedings B, van onderzoeker dr. Nathan Senner van de Rijksuniversiteit Groningen / University of Montanaen zijn team. De uitkomst wekt verbazing, want grutto's zijn echte laaglandvogels. Deze zouden de fysiologische aanpassingen, met name van de rode bloedcellen, ontberen om te vliegen op hoogtes waar de partiële druk van zuurstof minder dan 50% van die op zeeniveau is. Alleen de ganzen die over de Himalaya trekken zouden dit aankunnen.

Lees verder

Groepsgegevens kunnen geen individuele verschijnselen weerspiegelen

Om te begrijpen wat de mens bezighoudt, en wat ze ziek maakt, ging de sociale en medische wetenschap er lang van uit dat hoe groter de steekproef van menselijke proefpersonen, hoe beter. Maar nieuw onderzoek van onder andere University of California en de Rijksuniversiteit Groningen, gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) suggereert dat deze big data-benadering enorm mis kan gaan. Volgens de auteurs van het artikel Lack of group-to-individual generalizability is a threat to human subjects research komt dat omdat emoties, gedrag en fysiologie sterk variëren van persoon tot persoon en van moment tot moment. Het uitmiddelen van de gegevens van een grote groep proefpersonen biedt volgens hen daarom slechts een 'fuzzy' momentopname.

Lees verder