Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 22 juni 2018

Rijksuniversiteit Groningen: Michel Vols: 'Gemeenten weten nog niet wat ze allemaal kunnen met de Wet aanpak woonover...

Michel Vols: 'Gemeenten weten nog niet wat ze allemaal kunnen met de Wet aanpak woonoverlast'

De Wet aanpak woonoverlast (Waw), die burgemeesters bevoegdheden geeft om overlastgevers een bestuursmaatregel op te leggen, is in juli één jaar in werking. Gemeenten maken echter nog maar weinig gebruik van de 'aso-wet'. Dat kan volgens Michel Vols, Hoogleraar openbare-orderecht, aan twee dingen liggen. 'Enerzijds merk ik dat gemeenten nog niet weten wat ze allemaal kunnen met de Wet aanpak woonoverlast. Anderzijds kan het zo zijn dat er vooral gedreigd wordt met een gedragsaanwijzing. In dat geval is er geen formeel juridisch besluit', zegt hij op Binnenlands Bestuur.

Lees verder

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Zernikelaan

Op woensdag 20 juni ondertekenden de bestuurders wethouder Roeland van der Schaaf (gemeente Groningen), Jan de Jeu (vice-voorzitter College van Bestuur RUG) en Henk Pijlman (voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen) een samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van de Zernikelaan.

Lees verder

Europa 'RECONNECTen' met haar burgers: grote subsidie voor Groningse rechtenfaculteit

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een EU-subsidie van ruim een kwart miljoen euro ontvangen. Deze subsidie gaat naar het vier jaar durende multidisciplinaire onderzoeksproject RECONNECT.

Lees verder

Minder eiwit in urine vertraagt nierfunctieachteruitgang bij kinderen

Een behandeling met bloeddrukverlagende medicatie bij kinderen met chronisch nierfalen verlaagt de eiwituitscheiding in hun urine. Hierdoor hebben de kinderen een minder grote kans op verslechtering van hun aandoening. Dit blijkt uit onderzoek van dr. Sophie van den Belt van het UMCG. De resultaten van dit onderzoek zijn vandaag verschenen in het Journal of the American Society of Nephrology (JASN).

Lees verder