Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 13 juni 2018

Rijksuniversiteit Groningen: Bertus Jeronimus: ‘De gezondheidszorg moet meer aandacht besteden aan geluk’

Bertus Jeronimus: 'De gezondheidszorg moet meer aandacht besteden aan geluk'

Bijna negentig procent van de Nederlanders voelt zich gelukkig, blijkt uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook een groot deel van de mensen die zeggen problemen te ervaren op het gebied van relaties of gezondheid geven aan toch gelukkig te zijn. Waar zit 'm dat in? Bertus Jeronimus doet onderzoek naar geluk, iets waar naar zijn mening nog veel te weinig aandacht aan wordt besteed door huisartsen en psychologen. Zijn pleidooi: De gezondheidszorg moet zich niet zozeer richten op welke factoren ervoor zorgen dat iemand psychische klachten ontwikkelt, maar juist onderzoeken wat ervoor zorgt dat iemand die klachten niet ontwikkelt.

Lees verder

UGBS biedt PE cursus Cybercrime en -security aan

Uw klanten en uw kantoor zijn steeds afhankelijker van IT. Maar hoe staat het met de beveiliging? Zijn de informatiesystemen wel bestand tegen de nieuwe digitale risico's? Cyberrisico's hebben steeds grotere gevolgen voor de continuïteit van de onderneming. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en computercriminaliteit? Welke maatregelen kunt u nemen om uzelf én uw klant tegen de nieuwe risico's te wapenen?

Lees verder

Marcel Brus: Energiebedrijven claimen miljoenen schade via Nederlandse brievenbusfirma's

Internationale energiebedrijven gebruiken Nederlandse brievenbusfirma's om buitenlandse staten voor vele miljoenen aan te klagen. Dat doen ze op basis van een mondiaal energieverdrag tussen 48 landen. Van alle claims die op dit verdrag zijn gebaseerd, komt zo'n 20 procent van Nederlandse brievenbusfirma's. Marcel Brus, hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit Groningen, vraagt zich in de Volkskrant af of het arbitragetribunaal altijd de beste keuze is voor geschillen.

Lees verder

New Caerus Board 2018/2019

New Caerus Board 2018/2019

Lees verder