dinsdag 26 juni 2018

Rijksuniversiteit Groningen: Amber Geurts wint ISPIM-prijs voor beste proefschrift

Amber Geurts wint ISPIM-prijs voor beste proefschrift

Amber Geurts heeft voor haar proefschrift, getiteld Firm Responses to Disruptive Innovations: Evidence from the music industry , de ISPIM 2018 Dissertation Award gekregen. De prijs wordt toegekend door de International Society for Professional Innovation Management. Geurts nam de prijs op 18 juni in ontvangst en kreeg tevens een geldprijs van € 2500. Een van de hoofdstukken van haar proefschrift zal worden opgenomen in het meest recente boek in de Vernon Press Innovation Series.

Lees verder

Overstappen naar de e-bike? Betaalbaarheid en fietsbeleving belangrijker dan milieuwinst

De keuze om al dan niet een elektrische fiets aan te schaffen wordt vooral bepaald door overwegingen over de betaalbaarheid, het fietsplezier, de verwachte gezondheidswinst en het imago van de consument. Motieven zoals duurzaamheid of de (on)veiligheid van elektrisch fietsen lijken minder van belang. Dat concludeert Paul Plazier in zijn proefschrift. Plazier promoveert op 5 juli aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder

NWO Onderzoekstalent voor Mark Beuker

Mark Beuker, aankomend promovendus bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijkuniversiteit Groningen, heeft de NWO Onderzoekstalent beurs toegekend gekregen. Beuker gaat onderzoek doen naar het erfrecht en de toepassing hiervan in de moderne samenleving.

Lees verder

Prof. dr. Jouke de Vries nieuwe voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen

De Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft Prof. dr. Jouke de Vries per 1 oktober 2018 benoemd als voorzitter van het College van Bestuur voor een termijn van vier jaar. De Vries is momenteel decaan van Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij volgt prof. dr. Sibrand Poppema op, die na een bestuursperiode van tien jaar afscheid neemt van de RUG.

Lees verder