maandag 25 juni 2018

PO Raad: OCW belooft meer informatie over herverdeling OAB

OCW belooft meer informatie over herverdeling OAB
Op de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad en tijdens kennisgroepen bleek dat schoolbesturen vragen hebben over het ontstaan van de herverdeeleffecten door het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid. Zij begrijpen niet waarom zij er op achteruit gaan, terwijl andere besturen met een vergelijkbare...
Lees verder

Telegraaf: 'Grote zorgen om gebrek aan beweging jonge kinderen
Nederlandse kinderen bewegen onvoldoende, blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna de helft van de 4- tot 12- jarigen haalt het niet om elke dag minstens een uur aan beweging te doen als fietsen, zwemmen of wandelen bericht De Telegraaf.
Lees verder

PO-Raad steunt campagne ikbeweegmee.nl
Nederlandse kinderen brengen gemiddeld 10,5 uur per dag zittend door. Reden voor NOC*NSF en tal van sportbonden om de noodklok te luiden. De initiatiefnemers van de petitie ikbeweegmee.nl willen onder andere een schoolomgeving die meer uitnodigt tot bewegen en minimaal twee uur gymles per week door...
Lees verder