Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 1 juni 2018

PO Raad: Ardin Mourik nieuwe directeur PO-Raad

Ardin Mourik nieuwe directeur PO-Raad
De PO-Raad krijgt een nieuwe directeur. Per 1 september volgt Ardin Mourik directeur Hugo Levie op die met pensioen gaat. ,,Ik zie ernaar uit om op deze plaats bij te dragen aan de doorontwikkeling van de PO-Raad en zo mee te werken aan goed onderwijs'', aldus Mourik.
Lees verder

Keuzeproces leermiddelen kan effectiever
Scholen hebben moeite om overzicht te krijgen in het leermiddelenaanbod op de markt en vinden het lastig om de onderwijsvisie te vertalen naar een leermiddelenbeleid. Daardoor kiezen ze vaak nog voor leermiddelen en nieuwe lesmethoden die hun streven naar maatwerk in de klas niet optimaal...
Lees verder

Bezuiniging op onderwijs gaat door
Het Rijk zoekt naarstig naar manieren om het gat op de Onderwijsbegroting te dichten. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat dit gat in 2018 deels wordt gedicht door incidentele bezuinigingen op diverse onderwijssubsidies, ook voor het primair onderwijs. Het is nog onduidelijk welke structurele...
Lees verder