Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 21 juni 2018

Onderwijstalenten: Lerarenregister niet verplicht, maar vrijwillig

Lerarenregister niet verplicht, maar vrijwillig
Leraren worden toch niet gedwongen hun vakbekwaamheid met diploma's en bijscholing openbaar te maken. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zet voorlopig een streep door het omstreden nationale lerarenregister, dat docenten verplicht hun vakkundigheid aan te tonen. Het lerarenregister bestaat al, maar is vrijwillig. De verplichte invoering, vanaf...
Lees verder

Ook onderhandelaarsakkoord voor CAO-VO
Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs. Belangrijkste afspraak in het akkoord is dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs....
Lees verder

Regionale arbeidsmarktanalyses PO
Het Arbeidsmarktplatform PO stelt periodiek regionale arbeidsmarktanalyses voor het primair onderwijs op zodat de sector goed in kan spelen op regionale ontwikkelingen. In deze analyses worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op regionaal niveau beschreven en afgezet tegen de landelijke ontwikkeling. In de rapportages komen de volgende...
Lees verder