Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 12 juni 2018

LinQ-label voor Carolus Borromeus

LinQ-label voor Carolus Borromeus
Het Carolus Borromeus College uit Helmond heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in versterking van de vakken Duits en Frans. Op 24 mei werd deze moeite beloond door certificering met het LinQ-label.
Lees verder

Beurzen voor verbeteren International Classroom
Het Comeniusprogramma, dat een impuls geeft aan onderwijsvernieuwing en verbetering in het hoger onderwijs, stelt voor 2019 weer een aantal beurzen beschikbaar voor docenten en andere onderwijsprofessionals. Een van de 4 thema's is de International Classroom.
Lees verder

Wet burgerschapsonderwijs wordt aangepast
De huidige wet op het gebied van burgerschapsonderwijs is te onduidelijk. Veel scholen worstelen met de invulling van het vak. Nuffic geeft daarom diverse trainingen over burgerschapsonderwijs en verbindt dat met wereldburgerschap. Tot 3 juli is er een internetconsultatie over het wetsvoorstel en kan iedereen meepraten.
Lees verder