Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 27 juni 2018

LECSO: Twee ronde call: leren van gedrag:Praktijkgericht Onderwijsonderzoek - Gedrag en Passend Onderwijs

Twee ronde call: leren van gedrag:Praktijkgericht Onderwijsonderzoek - Gedrag en Passend Onderwijs
De Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO) van het NRO financiert onderzoek dat is gericht op het verbeteren en vernieuwen van de onderwijspraktijk. In deze ronde kunnen consortia van onderzoekers en onderwijsinstellingen een aanvraag indienen voor praktijkgericht onderzoek binnen het thema 'gedrag en passend onderwijs'. De procedure voor toekenning van financiering verloopt in deze ronde in twee fasen. In de eerste fase kunnen consort
Lees verder

De minister is kritisch op passend onderwijs
Het aantal thuiszitters daalt amper, de bureaucratie op veel plekken evenmin en het aantal kinderen op het speciaal onderwijs blijkt opnieuw gestegen. Minister Slob (Onderwijs) is van mening dat passend onderwijs onvoldoende landt op de werkvloer: bij de leraren dus en in de klas. Hij wil daarin verandering aanbrengen en kondigt maatregelen aan in  een brief aan de kamer bij de voortgangsrapportage passend onderwijs die op 2 juli in een nota
Lees verder