Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 27 juni 2018

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over tussenevaluatie nadere vooropleidingseisen mbo-hbo

Kamerbrief over tussenevaluatie nadere vooropleidingseisen mbo-hbo
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de tussenevaluatie van de nadere vooropleidingseisen mbo-hbo.
Lees verder

Advies Raad van State inzake herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland
Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland.
Lees verder

Voorstel van wet tot inzake herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland.
Voorstel van wet tot wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland.
Lees verder

Nader rapport inzake herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland
Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland.
Lees verder

Aanbieding nieuwe regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een nieuwe regeling voor macrodoelmatigheid in het hoger onderwijs. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over gebruik schoolspullen in het mbo
Minister Van Engelshoven (OCW) meldt de Tweede Kamer dat zij vragen van de Kamerleden Van den Hul (PvdA) en Kwint (SP) niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht dat de helft van de mbo'ers spullen moet kopen die ze vervolgens niet gebruiken.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over gebruik schoolspullen mbo'ers
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht dat de helft van de mbo'ers spullen moet kopen die ze vervolgens niet gebruiken.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat mbo'ers gekochte schoolspullen niet gebruiken
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over het bericht dat bijna de helft van alle mbo-scholieren zegt dat ze boeken en materiaal moet kopen voor hun opleiding die ze daarna nooit meer gebruiken.
Lees verder

Beantwoording vragen over daling kinderen met achterstand in voorschoolse opvang Rotterdam
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een brief met zijn antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Van den Hul (PvdA) over de dreigende terugloop van het aantal kinderen met een (leer)achterstand in de voorschoolse opvang te Rotterdam.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging wetsvoorstel register onderwijsdeelnemers
Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) stuurt de Tweede Kamer de nota van wijziging bij het wetsvoorstel register onderwijsdeelnemers.
Lees verder