Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 25 juni 2018

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over museumtramlijn Amsterdam

Beantwoording Kamervragen over museumtramlijn Amsterdam
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) over de museumtramlijn in Amsterdam.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op bericht over verzekering voor uitwonende studenten
Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het artikel 'Uitwonende studenten kunnen zich bijna niet correct verzekeren'. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.
Lees verder

Kamerbrief over toezeggingen over de dienstverlening van DUO
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over toezeggingen voor de dienstverlening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Lees verder

Antwoorden op vragen over stand van zaken moties en toezeggingen passend, primair en voortgezet onderwijs
Antwoorden van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) op vragen over de stand van zaken moties en toezeggingen passend, primair en voortgezet onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over onregelmatigheden bij examens vmbo-leerlingen in Maastricht
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over ernstige onregelmatigheden in de examens op Maastrichtse vmbo-scholen.
Lees verder

Aanbieding 'Erfgoed telt'
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsbrief 'Erfgoed telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving'.
Lees verder

Aanbieding essays over digitalisering in het hoger onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer 4 essays die zij heeft laten schrijven over digitalisering in het hoger onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over onderzoek naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek in Nederland
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de resultaten van de onderzoeken naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek in Nederland.
Lees verder

Kamerbrief over besteding van de middelen uit het Regeerakkoord voor onderzoeksjournalistiek
Minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de besteding van de middelen uit het Regeerakkoord voor onderzoeksjournalistiek.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op onderzoek naar contracten Rotterdam School of Management met bedrijven
Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het rapport van de onderzoekscommissie Overeenkomsten RSM - Bedrijfsleven. RSM staat voor Rotterdam School of Management. De minister gaat ook in op een artikel van Follow the Money over hetzelfde onderwerp. De Tweede Kamer had om een reactie op beide gevraagd.
Lees verder