Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 13 juni 2018

HAN: Opleiding Creatieve Therapie krijgt nieuwe naam: Vaktherapie

Opleiding Creatieve Therapie krijgt nieuwe naam: Vaktherapie
De HAN verandert per 1 september 2018 de naam van de hbo-opleiding van Creatieve Therapie in Vaktherapie. Hiermee wordt Vaktherapie de nieuwe overkoepelende benaming voor de opleidingsrichtingen: beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie. Voor deze naamswijziging is gekozen omdat de HAN ervan uit gaat dat deze naam beter aansluit op het werkveld waar de term vaktherapie al enige tijd gangbaar is.
Lees verder

Docent-onderzoeker Harry Stokhof van HAN Pabo en ALPO gepromoveerd
Docent-onderzoeker Harry Stokhof verdedigde vrijdag 1 juni zijn proefschrift bij de Open Universiteit in Heerlen. Download nu zijn proefschrift 'How to guide effective student questioning'.
Lees verder

Ruimte én rem voor internationalisering in het hoger onderwijs
Minister Van Engelshoven van OCW informeerde op 4 juni de Tweede Kamer over het internationaliseringsbeleid op het mbo en ho. Zij ziet de meerwaarde van internationalisering, mits de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en de kennisbenutting wordt gegarandeerd.
Lees verder

Installatierede lector Helma Oolbekkink: geef leraren de ruimte
Leraren staan onder druk, en onderzoek naar meer stuurkracht bij leraren is nodig. Opdat ze meer professionele ruimte voelen om te doen wat nodig is.
Lees verder