Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 26 juni 2018

AVS: Meer maatregelen nodig voor goede doorstroom vmbo-havo

Meer maatregelen nodig voor goede doorstroom vmbo-havo
Het wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom vmbo-havo van minister Slob van Onderwijs is een stap in de goede richting van een gelijke behandeling van leerlingen. Hiermee wordt de toegang tot de havo...
Lees verder

Slob wil eigenaarschap Passend onderwijs meer bij scholen en leraren neerleggen
Bij Passend onderwijs moet het kind voorop staan, niet het systeem. Daarvoor zijn verbeteringen in de systematiek van Passend onderwijs nodig. Allereerst moeten het eigenaarschap en de inspraak veel...
Lees verder

Nieuwe Regeling informatievoorziening WPO/WEC
Op 1 augustus 2018 treedt de nieuwe Regeling informatievoorziening WPO/WEC in werking. Deze Regeling vervangt de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC. In de nieuwe regeling zijn ook de...
Lees verder