Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 17 mei 2018

Verus: AVG – Regel deze twee zaken voor volgende week

AVG – Regel deze twee zaken voor volgende week
Het is u vast niet ontgaan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf volgende week vrijdag van kracht. Deze nieuwe wet verlangt veel van scholen, zowel waar het de implementatie...
Lees verder