Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 16 mei 2018

Verus: Aan welke basisbeginselen moet een verwerking van persoonsgegevens voldoen?

Aan welke basisbeginselen moet een verwerking van persoonsgegevens voldoen?
Net zoals de Wet bescherming persoonsgegevens kent de AVG een aantal basisbeginselen waaraan elke verwerking moet voldoen. Zes om precies te zijn.  Deze zes basisbeginselen komen nagenoeg overeen...
Lees verder