Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 10 mei 2018

Universiteit Twente: Samenwerking NASA en Universiteit Twente zet in op betere toepassing van geo-informatie

Samenwerking NASA en Universiteit Twente zet in op betere toepassing van geo-informatie
Continue stromen aardobservaties en geo-informatie die door NASA worden gegenereerd vormen wereldwijd belangrijke bouwstenen voor majeure beleidsbeslissingen op het gebied van de leefomgeving. Maar niet alle organisaties en overheden zijn voldoende geëquipeerd om deze op de juiste wijze in te zetten. Een nieuwe samenwerking tussen NASA en de Universiteit Twente richt zich op het verbeteren van het gebruik van al die informatie.
Lees verder

Simplificeren processen ziekenhuizen kan zorg verbeteren
Door modellen uit de bedrijfskunde in het ziekenhuis toe te passen kan je radiologieprocessen in het ziekenhuis verbeteren. Dat komt naar voren uit onderzoek van Jasper van Sambeek die op 4 mei aan de Universiteit Twente promoveert. Van Sambeek liet bijvoorbeeld zien dat je met een inloop-, in plaats van een afspraaksysteem, voor CT-scans patiënten veel sneller kan helpen terwijl de bezettingsgraad gelijk blijft of mogelijk zelfs stijgt.
Lees verder

4TU investeert in hightech voor een duurzame toekomst
Met de toekenning van in totaal 22 miljoen euro aan vijf onderzoeksprogramma's binnen het thema 'High Tech for a Sustainable Future' geeft de 4TU.Federatie een stevige impuls aan het onderzoek naar duurzame technologie. Daarmee nemen de vier technische universiteiten het voortouw in het creëren van significante impact op maatschappelijke uitdagingen op de lange termijn.
Lees verder

Jair Santanna wint Nederlandse finale FameLab
Jair Santanna, specialist in cyber security aan de Universiteit Twente, heeft op 9 mei de Nederlandse finale gewonnen van FameLab, competitie voor wetenschapscommunicatie. Dit betekent dat hij zich in juni mag gaan meten met collega's uit 26 andere landen, tijdens de finale op het Cheltenham Science Festival.
Lees verder