Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 29 mei 2018

Rijksuniversiteit Groningen: RUG opent eerste Physical Internet-lab van Nederland

RUG opent eerste Physical Internet-lab van Nederland

De Rijksuniversiteit Groningen heeft het eerste Physical Internet-lab van Nederland geopend. Het PI-lab is een plek waar bedrijven, onderzoekers en studenten elkaar ontmoeten om inzichten te delen en data uit te wisselen. Op die manier kunnen zij elkaar uitdagen nieuwe kennis op het gebied van het physical internet te ontwikkelen.

Lees verder

Cum laude promotie Yi Zhang

Op maandag 28 mei verdedigde Yi Zhang haar proefschrift getiteld 'Advancing the right to health care in China'. Hiervoor heeft zij het judicium cum laude toegekend gekregen.

Lees verder

Extra neerslag op Noordpool vertraagt terugtrekken zee-ijs

Wat zijn de gevolgen van de extra neerslag op de Noordpool (tot 60% in 2100) - als gevolg van klimaatverandering - op het Arctische zee-ijs? Dat is een vraag die veel wetenschappers bezighoudt. Richard Bintanja, honorair hoogleraar Klimaat en milieuveranderingen, beschrijft in een publicatie in Oceanography dat deze extra neerslag de gevolgen van opwarming tegengaat. De neerslag zorgt volgens hem voor een verzoeting van de oppervlaktelaag van de oceaan. Deze laag vormt een belemmering voor de warmte van de diepe oceaan om het oppervlak te bereiken. Daardoor koelt het oceaanoppervlak af (ten opzichte van een hypothetische situatie zonder extra neerslag) en breidt het zee-ijs uit.

Lees verder

Plots waarschuwt de bureaustoel: rechtop zitten jij!

Hans Wortmann (67), hoogleraar Information Management, is ervan overtuigd dat telecare een grote vlucht zal nemen: zorg op afstand gevoed door continue data van sensor-gedreven apparaten. De coachende bureaustoel is slechts een van de innovatieve producten waarmee hij oudere werknemers duurzaam inzetbaar wil houden.

Lees verder