Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 17 mei 2018

PO Raad: 'Werkdrukakkoord wordt (meestal goed) uitgevoerd'

'Werkdrukakkoord wordt (meestal goed) uitgevoerd'
Het Algemeen Dagblad schrijft dat een op de tien schoolleiders zich beklaagt dat schoolbesturen zich bemoeien met besteding van de werkdrukmiddelen. De PO-Raad hoort juist van enthousiaste schoolteams en besturen dat het gesprek over werkdruk echt wordt gevoerd. Ze keurt het buitengewoon af als de...
Lees verder

Een nieuwe podium is uit!
In dit feestelijke nummer van podium: 10 jaar PO-Raad Volwassen sector: 'Wat afstand tot de overheid kan geen kwaad' Scholen Caribisch Nederland blij met verbeterplan Bewegend leren Werkdruk de baas De AVG: hoe goed bent u op weg? Vernieuwd: mijn.poraad.nl Bestuurlijke visitatie Eindtoets:...
Lees verder

De volgende stap in informatiebeveiliging en privacy vraagt om bewustwording
Scholen zijn volop bezig met de voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die eind mei van kracht wordt. Om scholen op weg te helpen, hebben Kennisnet, de VO-raad en PO-Raad de Aanpak IBP ontwikkeld. Veel scholen maken gebruik van dit online stappenplan, zo ook Stichting...
Lees verder