Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 1 mei 2018

PO Raad: PO-Raad roept schoolbesturen op om verwerkersovereenkomsten met leveranciers af te sluiten

PO-Raad roept schoolbesturen op om verwerkersovereenkomsten met leveranciers af te sluiten
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe Europese privacywetgeving bevat striktere regels over de omgang en verwerking van persoonsgegevens door organisaties en scholen. Digitale leermiddelen, leerlingvolgsystemen en...
Lees verder

Gebruik maken van de verhoogde fusiecompensatieregeling? Dat kan tot 1 augustus 2019
Om krimp het hoofd te bieden heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de fusiecompensatieregeling tijdelijk fors verhoogd. Deze regeling loopt volgend jaar af. Schoolbesturen die gebruik willen maken van de regeling dienen voor 1 augustus 2019 een aanvraag in te dienen.
Lees verder

Nieuw op mijn.poraad.nl: Volg mij
Sinds vandaag kun je op mijn.poraad.nl andere gebruikers volgen. Zo maak je een eigen overzicht met alleen prikbord-berichten van de personen die jij interessant vindt.
Lees verder