Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 1 mei 2018

NRO: 7 juni: Informatie- en netwerkbijeenkomst NWA-call route Jeugd

7 juni: Informatie- en netwerkbijeenkomst NWA-call route Jeugd
Lees verder

Vooraankondiging: call beleidsgericht onderzoek 'sturingsaanpak curriculum.nu'
Lees verder