Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 8 mei 2018

LECSO: Voortgang wetstraject verdere inpassing lwoo/pro in passend onderwijs

Voortgang wetstraject verdere inpassing lwoo/pro in passend onderwijs
[Dit is een bericht van het ministerie van OCW] Minister Slob wil de wet wijzigen om regio’s meer ruimte te geven aan te sluiten bij de behoefte van leerlingen in de regio en de middelen voor lwoo en pro op basis van deze behoefte te verdelen. Daarnaast is minister Slob voornemens de landelijke criteria en licenties voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) los te laten. Tot slot is minister Slob in gesprek over de positie van het pro. De
Lees verder

Landelijke bijeenkomst stand van zaken en toekomst Invlechting
LECSO, PO-Raad en VO-raad houden op dinsdagochtend 19 juni een informatiebijeenkomst over de stand van zaken en de toekomst van de operatie 'Invlechting'. Deze bijeenkomst vindt plaats in NDC Den Hommel, Kennedylaan 9 in Utrecht. Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de operatie ‘Invlechting’ van het so/vso in relatie tot het po en het vo. In de sectorakkoorden van 2014 zijn over deze operatie uitspraken gedaan door de PO-Raad, VO-raa
Lees verder