Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 7 mei 2018

LECSO: Kennisdocument Wet banenafspraak en quotumregeling (versie voorjaar 2018)

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotumregeling (versie voorjaar 2018)
Het kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een beperking te creëren. Bijgevoegd document geeft de hoofdlijnen van deze afspraken weer. De wet regelt een aantal belangrijke zaken die werkgevers nodig hebben om de mensen uit de doelgroep op de banen te plaatsen en om te monitoren of de werkgevers de extra banen in een jaar hebben gerealiseerd. Het tweede deel van de afspraak uit het sociaal akko
Lees verder

ESF groot succes: arbeidsmarktregio's nu al zonder geld
Europees geld om kansarme schoolverlaters en statushouders aan werk te helpen is twee jaar eerder op dan gepland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kondigt aan dat er geen derde tranche komt voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds, waar gemeenten en scholen wel op rekenden. Pot nu al leegHet betreft het programma Actieve Inclusie. In totaal is daarvoor tussen 2014 en 2020 363 miljoen euro voor de arbeidsmarktregio&
Lees verder