Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 17 mei 2018

LECSO: Financiele bijdrage om deel te nemen aan schooljudo

Financiele bijdrage om deel te nemen aan schooljudo
10 scholen voor speciaal onderwijs cluster 4 krijgen in 2018 de mogelijkheid om met een financiële bijdrage van VolkerWessels deel te nemen aan Schooljudo. In tijden waar het onderwijs het financieel zwaar heeft, kan de bijdrage  scholen net dat steuntje in de rug geven om deel te nemen aan het waardevolle Schooljudo programma. De partijen hebben specifiek voor de cluster 4 doelgroep gekozen. Deze jongens en meiden worden vaak vergeten
Lees verder

Opleiding Master Educational Needs bij WOSO-instituten.
Het herkennen, erkennen en waarderen van diversiteit is het vertrekpunt van de masteropleiding Educational Needs (Master EN). De drie instituten die uitvoering geven aan de Master EN te weten Hogeschool Windesheim, Fontys Hogescholen en de Hogeschool Utrecht zijn verenigd in het Werkverband Opleidingen Speciale Onderwijszorg (WOS. De Master EN van de WOSO instituten is bedoeld voor leraren, coördinatoren, leidinggevenden en andere profe
Lees verder