Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 8 mei 2018

Kamerstukken OCW: Kamerbrief met reactie op vragen over uitwerking investeringen in wetenschap en onderzoek

Kamerbrief met reactie op vragen over uitwerking investeringen in wetenschap en onderzoek
Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurt de Kamer haar reactie op vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over haar brief van 9 maart 2018 met onderwerp 'Uitwerking investeringen in wetenschap en onderzoek'.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen over kinderen met migratieachtergrond in het Nederlandse onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over de ongelijke kansen voor kinderen met een migratieachtergrond in het Nederlandse onderwijssysteem.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Aangifte misbruik in joodse school pas na druk minister'
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van het Kamerlid Heerema (VVD) over het bericht 'Aangifte misbruik in joodse school pas na druk minister'.
Lees verder

Kamerbrief over de positie bestuur Onderwijscoöperatie
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen rond de implementatie van de Wet beroep leraar, en de uitvoering van de motie Van Meenen en Rog met betrekking tot de Onderwijscoöperatie. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over brief over nieuw perspectief rekenen vo
Minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over zijn brief van 7 maart 2018 over het plan 'Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs'.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op het advies Macrodoelmatigheid MBO
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over het advies Arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO).
Lees verder

Kamerbrief over 10-14 onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de pilot 10-14 onderwijs, een innovatieve samenwerkingsvorm tussen scholen voor primair onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief bekostiging digitale radio (DAB+) van de regionale omroepen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de bekostiging van radio-uitzendingen van de regionale omroepen via DAB+.
Lees verder

Kamerbrief over aanvaarden wetswijziging Wet op het voortgezet onderwijs en andere wetten
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over zijn brief van 19 februari 2018 over cijfers inzake schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs.
Lees verder