Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 16 april 2018

Vrije Universiteit Amsterdam: Van goed lezen gaan kinderen meer lezen, en niet andersom

Van goed lezen gaan kinderen meer lezen, en niet andersom
Kinderen die boeken verslinden zijn meestal goede lezers, en kinderen die zelden een boek lezen hebben vaak dyslexie. Is hun leesvaardigheid het gevolg van hoeveel ze geoefend hebben? Of pakken goede lezers liever een boek dan dyslectici? Psychologen en gedragsgenetici van de Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking met de Universiteit van Oxford, onderzochten dit bij 6.000 zevenjarige tweelingparen. Ze ontdekten dat hoe goed kinderen lezen beïnvloedt hoeveel ze lezen, en niet andersom. Daarnaast blijkt dat hoe goed kinderen lezen erfelijk is, terwijl hoeveel ze lezen door zowel genen als omgeving wordt beïnvloed.
Lees verder

Samen tekenen: zo is autisme bij kinderen en adolescenten beter te onderzoeken
Autisme kan beter worden onderzocht met een nieuwe test gebaseerd op sociale interactie: de Interactieve Tekentest. In tien minuten legt de test belangrijke autistische kenmerken bloot, zoals de neiging om op zichzelf gefocust te zijn en de behoefte aan controle over de situatie. De nieuwe test is een belangrijke aanvulling op bestaande testen, die een beperkt beeld geven van de mate van wederkerigheid in sociale interacties. Klinisch psycholoog Tineke Backer van Ommeren ontwikkelde de test en promoveert 24 april aan de VU.
Lees verder

Muziekeducatie is geen luxeproduct
Muzieklessen hebben een positieve invloed op de cognitieve vaardigheden van kinderen
Lees verder

Bart Wallet nieuwe directeur Documentatiecentrum HDC
Met ingang van 1 mei 2018 is dr. Bart Wallet benoemd tot directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 (HDC) aan de Vrije Universiteit. Hij volgt prof. dr George Harinck op, die deze functie vanaf 2003 heeft bekleed.
Lees verder