Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 6 april 2018

Verus: Wanneer is het toegestaan om persoonsgegevens te verwerken onder de AVG?

Wanneer is het toegestaan om persoonsgegevens te verwerken onder de AVG?
Op grond van de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens mogen alleen persoonsgegevens worden verwerkt als daarvoor een grondslag aanwezig is. Dit is onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming...
Lees verder