Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 6 april 2018

Verus: Laat samenwerkingsverbanden zelf hun bestuur inrichten

Laat samenwerkingsverbanden zelf hun bestuur inrichten
Een regionale samenwerking voor passend onderwijs is maatwerk. En de druk vanuit de overheid om samenwerkingsverbanden een uniforme governancestructuur op te leggen is daarom ongewenst.  Waar...
Lees verder