Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 6 april 2018

Verus: Gepersonaliseerd leren. Ramp of zegen?

Gepersonaliseerd leren. Ramp of zegen?
De VO-raad pleit voor herijking van het eindexamen. Zo zouden leerlingen op meer momenten in het jaar en op verschillende niveaus examen moeten kunnen doen. Kortom: een gepersonaliseerd eindexamen....
Lees verder