Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

zaterdag 14 april 2018

Universiteit van Amsterdam: Ruimtetelescoop ATHENA deel van Nationale Roadmap van NWO

Ruimtetelescoop ATHENA deel van Nationale Roadmap van NWO
Het Bestuur van NWO heeft tien aanvragen in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur gehonoreerd, waaronder die voor de nieuwe ruimtetelescoop ATHENA waaraan ook het Anton Pannekoek Instituut voor Astronomie (API) van de UvA meewerkt.
Lees verder

Miljoeneninvestering in neutrinotelescoop KM3NeT
De Nederlandse deelname aan neutrinotelescoop KM3NeT, waarbij diverse UvA-onderzoekers betrokken zijn, ontvangt een investeringssubsidie van 12,7 miljoen euro. KM3NeT is een van de tien gehonoreerde toponderzoeksfaciliteiten in NWO's 'Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur'. Minister Van Engelshoven van OCW reikte de Roadmap-certificaten uit op 12 april 2018. De bouw of vernieuwing van deze faciliteiten krijgt de hoogste prioriteit voor de wetenschap.
Lees verder

13,8 Miljoen voor digitale infrastructuur in de geesteswetenschappen
In de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur heeft het bestuur van NWO een subsidie van 13,8 miljoen euro toegekend aan het project CLARIAH PLUS voor de verdere ontwikkeling van de digitale infrastructuur in de geesteswetenschappen. In twee van de vier deelgebieden van het programma speelt de UvA een centrale rol.
Lees verder