Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 26 april 2018

Universiteit van Amsterdam: Ritme cruciaal in ‘trommeltaal’

Ritme cruciaal in 'trommeltaal'
Hoe kan een complete taal gerepresenteerd zijn in slagen op twee trommels? Taalwetenschappers Frank Seifart van de Universiteit van Amsterdam (UvA), Julien Meyer van de Université Grenoble Alpes en hun collega's gingen op zoek naar een antwoord op deze vraag en deden onderzoek naar de 'trommeltaal' (drummed speech) van de Bora-gemeenschap in het Amazonegebied. De Bora blijken in deze met uitsterven bedreigde taal niet alleen de melodie van woorden en zinnen na te bootsen, maar ook hun ritme. Dit wijst er mogelijk op dat het belang van ritme in het verwerken van taal altijd onderschat is. De bevindingen zijn op woensdag 25 april gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Royal Society Open Science.
Lees verder

Fries in Holland: een nieuwe kijk op de taalgeschiedenis
Arjen Versloot, hoogleraar Germaanse taalkunde, heeft een interessante ontdekking gedaan op het gebied van de Friese taal: een 17e eeuwse tekst uit Amsterdam die getuigt van de Friese taal in Holland. Deze vondst biedt een nieuwe kijk op de taalgeschiedenis.
Lees verder

Lancering nationaal Innovation Center for AI
Wetenschap en bedrijfsleven in Nederland gaan samenwerken in een nationaal initiatief op het gebied van artificiële intelligentie. Donderdag 26 april wordt het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) op het Amsterdam Science Park gelanceerd. Het eerste lab binnen ICAI is een samenwerking met Ahold Delhaize.
Lees verder