Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 6 april 2018

Rijksuniversiteit Groningen: Dissertatieprijs voor Joost van Driessche

Dissertatieprijs voor Joost van Driessche

Joost van Driessche is een van de vijf ontvangers van de Disstertatieprijs 2018, uitgereikt door Stichting Praemium Erasmianum

Lees verder

Opinie: Graaiende bankiers en woeste burgers even hypocriet

Morele kritiek kan vernietigend uitpakken voor een bedrijf, zo ervoer recent ook de ING. Die kritiek is echter moeilijk te voorspellen, want verontwaardigde burgers meten met meerdere maten.

Lees verder

Arvin Kolder: 'Desinteresse in zieke werknemers kan COA duur komen te staan'

Ziek door slechte werkomstandigheden. De conclusies over het hoge ziekteverzuim op het asieldorp in Ter Apel kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor het COA.

Lees verder

Opinie: Maak de kosten van CO2-uitstoot een vast onderdeel van het jaarverslag

Het merendeel van de ondernemingen ontwikkelt nauwelijks broeikasgasbeleid en registreert nauwelijks haar uitstoot, blijkt uit recent onderzoek van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is opvallend, want om vast te stellen of de internationale klimaatdoelstellingen van Parijs worden gehaald, is het noodzakelijk dat de klimaatprestaties van bedrijven worden gemeten en gepubliceerd.

Lees verder