Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 3 april 2018

Rijksuniversiteit Groningen: Reproducibility & Open Science event: helpful links and information

Reproducibility & Open Science event: helpful links and information

Reproducibility & Open Science

Lees verder

University College Fryslân trekt Jaap de Hoop Scheffer aan als ambassadeur

Persbericht over aankondiging van Jaap de Hoop Scheffer als ambassadeur van University College Fryslân

Lees verder

Lokale lasten eigenaar-bewoners stijgen 0,8 procent

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 0,8 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. Die stijging ligt ruim onder de inflatie. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 0,7 procent, de waterschapslasten 1,7 procent en de provinciale lasten blijven gelijk. Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen vandaag presenteert.

Lees verder

DNA-veranderingen verstoren team play in de cel

DNA-veranderingen die ziekten veroorzaken zorgen niet altijd tot een verandering in de eiwitten zelf, maar kunnen soms leiden tot een verandering in de samenwerking tussen de eiwitten. Dat blijkt uit onderzoek van genetici van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij publiceren hierover vandaag in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature Genetics.

Lees verder