Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 24 april 2018

Rijksuniversiteit Groningen: Herman Bröring, kritiek op nieuwe Mijnbouwwet: 'Wie is straks aansprakelijk voor schade?'

Herman Bröring, kritiek op nieuwe Mijnbouwwet: 'Wie is straks aansprakelijk voor schade?'

Meer dan veertig belanghebbenden hebben tot nu toe een reactie gegeven op de voorgestelde veranderingen in de Gaswet en de Mijnbouwwet. Veel van hen zetten vraagtekens bij de nieuwe wettekst. De reacties komen onder meer van de provincie, een aantal Groninger gemeenten, het Groninger Gasberaad en hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de RUG. Hij zegt op RTV Noord: 'Er mag op dit punt geen enkele onduidelijkheid bestaan over wie op welke grond aansprakelijk is.'

Lees verder

Herman Bröring: 'Verantwoordelijkheid gaswinning verschuift van NAM naar minister, aansprakelijkheid ook?'

'Waar de NAM minder controle op kan uitoefenen, daar kan zij ook minder verantwoordelijkheden voor dragen'. Met dat zinnetje heeft de topman van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, Gerald Schotman, een flinke steen gegooid in een vijver met toch al woelig water. Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring zegt in de Volkskrant dat er 'geen enkele onduidelijkheid mag bestaan over wie op welke grond aansprakelijk is wegens onrechtmatig handelen'.

Lees verder

Gert Stulp nominated for NewScientistNL Wetenschapstalent 2018

Gert Stulp new scientist

Lees verder

Dimitry Kochenov: Measuring the Quality of the Worlds' Nationalities

The Quality of Nationality Index , which Prof. Dimitry Kochenov releases annually together with Henley & Partners, was updated last Friday. The update was presented to the interested public at the Drapers' Hall in London. The results of the index have been discussed by hundreds of news outlets around the world.

Lees verder