Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 6 april 2018

PO Raad: Meerlingenverlof per 1 april verlengd naar minimaal 20 weken

Meerlingenverlof per 1 april verlengd naar minimaal 20 weken
Per 1 april 2018 verandert de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen die zwanger zijn van een tweeling of meerling. Het totale verlof duurt dan minimaal 20 weken....
Lees verder

Vacature medewerker steunpunt passend onderwijs
Voor het Steunpunt passend onderwijs (SPO) zoeken wij een inhoudelijk en organisatorisch sterke projectmedewerker. Het steunpunt ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs bij het verder vormgeven van passend onderwijs. Het steunpunt biedt hen...
Lees verder

Vergoeding schoolgebouwen met veertig procent omhoog
Goed nieuws voor alle schoolbesturen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) verhoogt de normbedragen uit de modelverordening onderwijshuisvesting met veertig procent. De afgelopen jaren overschreden sommige gemeenten de normvergoeding al, omdat deze bij lange na niet toereikend was om goede...
Lees verder