Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 18 april 2018

PO Raad: Ledenpeiling tussenfase cao-onderhandelingen

Ledenpeiling tussenfase cao-onderhandelingen
Leden van de PO-Raad kunnen vandaag nog de hele dag reageren op de ledenpeiling over de eerste concept-afspraken voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De schoolbestuurders zijn via de mail gevraagd naar hun mening hierover.
Lees verder

Komst integrale peutervoorziening lijkt nog ver weg
Is kinderopvang een arbeidsmarktinstrument of is het een middel om kinderen goed van start te kunnen laten gaan op de basisschool? Die belangrijke vraag stond ter discussie tijdens het algemeen overleg kinderopvang in de Tweede Kamer, dat plaatsvond aan de vooravond van de Week van het Jonge Kind.
Lees verder

De eindtoets in negen feiten
Het is de meest besproken en enige verplichte toets op de basisschool: de eindtoets. De komende weken staat deze op het programma voor alle leerlingen van groep 8. De PO-Raad voert ondertussen gesprekken met betrokkenen over de toekomst van deze toets en het bijbehorende schooladvies.
Lees verder