Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 26 april 2018

PO Raad: Landelijk onderzoek naar financiering Samen Opleiden en begeleiding van starters

Landelijk onderzoek naar financiering Samen Opleiden en begeleiding van starters
De PO-Raad stimuleert de regionale samenwerking tussen besturen, scholen en opleidingen. Dit is opgenomen in onze Strategische Agenda. Deze samenwerking krijgt onder andere vorm in de zogenoemde Opleidingsscholen. Hier werken schoolbesturen en lerarenopleidingen nauw samen aan het opleiden van...
Lees verder

Minder geld naar scholen met veel achterstandsleerlingen
De PO-Raad is opgelucht dat minister Slob (Onderwijs) het resterende onderwijsachterstandsbudget niet gaat verdelen over veel meer kinderen dan nu het geval is. De PO-Raad had dit met klem afgeraden, aangezien er dan van de huidige voorzieningen voor kinderen met risico's op achterstanden weinig...
Lees verder

Leg afspraken met leveranciers vast in verwerkersovereenkomst
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe Europese privacywetgeving bevat striktere regels over de omgang en verwerking van persoonsgegevens door organisaties en scholen. Digitale leermiddelen, leerlingvolgsystemen en...
Lees verder