Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

zondag 15 april 2018

PO Raad: Kwaliteit onderwijs in de knel door jarenlang onderwaarderen en overvragen

Kwaliteit onderwijs in de knel door jarenlang onderwaarderen en overvragen
Het jarenlang overvragen en onderwaarderen van het primair onderwijs heeft zijn tol geƫist. De prestaties van leerlingen blijven geleidelijk dalen, zo blijkt uit de Staat van het Onderwijs. De PO-Raad waarschuwt hier al jaren voor. Toch moet de sector ook kritisch naar zichzelf kijken en de focus...
Lees verder

Nog veel onduidelijkheid over zij-instroom
Zij-instroom zit in de lift, ziet de PO-Raad. En dat juicht zij van harte toe, met het oog op het lerarentekort en het positieve effect van zij-instroom op de diversiteit in de schoolteams en de onderwijskwaliteit. Maar wat is nu een goed zij-instroom traject? Daarover is nog veel onduidelijk. Wat...
Lees verder

Is de Monitor Sociale Veiligheid al uitgevoerd door de scholen binnen uw schoolbestuur?
Scholen hebben jaarlijks de monitoringsplicht voor leerlingen van groep 7 en 8 (wet 'Zorgplicht veiligheid op school'). De deadline voor dit onderzoek binnen Vensters is 30 april. De uitkomsten van het onderzoek stuurt u door naar de inspectie om te voldoen aan de monitoringsplicht. Wat als u nog...
Lees verder