Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 6 april 2018

PO Raad: Een nieuwe meldcode kindermishandeling, wat betekent dit voor u?

Een nieuwe meldcode kindermishandeling, wat betekent dit voor u?
Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals binnen onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie werken met een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling. Want er wordt nog altijd te weinig ingegrepen en té vaak worden signalen van...
Lees verder

Doelstelling functiemix dichterbij maar nog niet behaald
De discussie over het niet halen van de doelstellingen van de functiemix suggereert onterecht dat het achterblijven van lerarensalarissen in het primair onderwijs te wijten is aan onwil van schoolbesturen. Al het geld dat de overheid beschikbaar heeft gesteld voor de functiemix is hier ook aan...
Lees verder

Cao-onderhandelingen verlopen in goede sfeer
De PO-Raad en de vakbonden zijn in februari begonnen met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De gesprekken verlopen in een goede sfeer en de partijen willen ruim voor de zomer een akkoord hebben. De komende weken zal blijken in hoeverre dat gaat lukken.
Lees verder