Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 13 april 2018

Onderwijstalenten: Werkconferentie zij-instroom PO-Raad

Werkconferentie zij-instroom PO-Raad
Een belangrijke oplossing voor het lerarentekort, is het bevorderen van zij-instroom. Er zit een aanzienlijk potentieel onder werkenden die op dit moment geen leraar in het primair onderwijs of leraar in opleiding zijn, maar daar wel interesse in hebben. Het aantrekken van deze groep is niet alleen interessant in het...
Lees verder

Startmiddag I&K Tweedaagse
Tijdens deze startmiddag kun je verdiepen in de opzet voor de Studie Tweedaagse van het Platform Identiteit & Kwaliteit. De doelgroep zijn docenten voortgezet onderwijs die er naar verlangen om een stap te zetten in hun leraarschap waardoor ze hun vakmanschap en christelijk geloof in hun eigen onderwijspraktijk (nog) beter...
Lees verder

Cursus Christelijke Pedagogiek
Driestar Educatief laat je vijf avonden kennismaken met (de wortels van de) christelijke pedagogiek en de betekenis daarvan voor de opvoeding door middel van een Cursus Christelijke Pedagogiek. Wat is kenmerkend voor een christelijke pedagogiek? Voeden alleen christelijke ouders hun kinderen christelijk op? Heeft deze pedagogiek in deze seculiere tijd nog...
Lees verder