Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 13 april 2018

Onderwijstalenten: Techniek zoekt talent voor kansrijke arbeidsmarkt

Techniek zoekt talent voor kansrijke arbeidsmarkt
Computers, elektronica, dingen maken, auto's, bouwen, machines, robots, apparaten… Nederlandse jongeren hebben een heel concreet beeld over wat techniek allemaal is. Wanneer hen wordt gevraagd naar hun associaties met techniek dan geeft het merendeel aan dat techniek afwisselend is (78%), dat je er goed je creativiteit in kwijt kunt (69%),...
Lees verder

De Staat van het Onderwijs
Elk jaar maakt de Inspectie van het Onderwijs een overzicht van de trends en ontwikkelingen in het onderwijs. Op het jaarlijkse congres De Staat van het Onderwijs wordt het gelijknamige rapport aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overhandigd. Dit jaar is de korte conclusie van het rapport dat de...
Lees verder

Oratie Gert Biesta 'De wal keert het schip, velen accepteren de smalle definitie van onderwijskwaliteit niet meer'
Op 11 april sprak Gert Biesta een oratie uit bij de aanvaarding van de NIVOZ-leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek, waarin hij zijn waardering uitsprak aan de schatbewaarders van de pedagogiek in Nederland. Waarin hij een aantal niet-altijd-goed-begrepen noties uit zijn werk rechtzette. Waarin hij opmerkelijk kleur gaf aan zijn...
Lees verder