Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 11 april 2018

Onderwijsinspectie: Toezicht en handhaving op de kinderopvang steeds beter, zicht op wat werkt gewenst

Toezicht en handhaving op de kinderopvang steeds beter, zicht op wat werkt gewenst
De afgelopen jaren zorgen gemeenten en GGD'en voor steeds beter toezicht en handhaving in de kinderopvang. De Inspectie van het Onderwijs hoefde in 2017 slechts bij 7 gemeenten nader onderzoek in te stellen. Meer inzicht in wat werkt op gemeentelijk niveau is wel wenselijk, aangezien er grote verschillen zijn in herstel van tekortkomingen per gemeente. Zo blijkt uit de Landelijke Rapportage Toezicht en Handhaving Kinderopvang van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie houdt interbestuurlijk toezicht op de gemeenten.
Lees verder

Onderwijsorganisaties publiceren eigen rapporten 'De Staat van ...'
Verschillende organisaties in het onderwijs hebben op 11 april 2018 een eigen 'staat van ...' gepubliceerd. Op het congres De Staat van het Onderwijs zijn de rapporten overhandigd aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het gaat om De Staat van de Ouder, De Staat van de Leraar, De Staat van de Samenwerkingsverbanden en De Staat van het Nederlands Onderwijs in het buitenland. In deze rapporten zoomen de verschillende organisaties in op hun rol in het onderwijsveld.
Lees verder

Inspectie geeft ook leerlingen een stem
Op 11 april 2018 verschijnt, naast het rapport De Staat van het Onderwijs, De Stem van de Leerling. Het magazine is een verzameling reacties van leerlingen en studenten op vraagstukken uit De Staat en meer. De afgelopen jaren werd een uitgebreide Staat van de Leerling gemaakt, waarin de resultaten werden gepresenteerd van enquĂȘtes en interviews met leerlingen. Dit jaar luisteren we naar de stemmen van leerlingen en studenten, die antwoorden geven op vragen als: Wat moet je hebben/kunnen/doen om te worden wat je wilt? Is dat voor anderen even makkelijk of moeilijk als voor jou?" Ook leerlingen en studenten een stem in het toezicht? Tijdens het congres over De Staat van het Onderwijs wordt met een groep leerlingen en studenten verder gepraat over deze zelfde vragen. Hiermee nemen we alvast een voorschot op de toekomst, waarin we 'leerlingparticipatie' graag een plek willen geven in de verdere ontwikkeling van het toezicht. Bekijk en download het magazine 'De Stem van de Leerling'
Lees verder

De Staat van het Onderwijs: niveau onderwijs glijdt af
De prestaties in het funderend onderwijs dalen gestaag. Daarnaast dreigen ongelijke kansen en grote schoolverschillen te worden versterkt door toenemende  sociaal-economische segregatie. De manier waarop het onderwijs en de overheden (lokaal en landelijk) gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering werkt onvoldoende om deze trends te keren. Autonomie wordt door scholen onvoldoende benut en ingevuld. Te open overheidssturing leidt regelmatig tot vrijblijvendheid.
Lees verder