Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 20 april 2018

Onderwijsinspectie: Open data: (eind)oordelen gepubliceerd

Open data: (eind)oordelen gepubliceerd
Vanaf 11 april 2018 staan de (eind)oordelen met peildatum 1 april 2018 (voorheen toezichtarrangementen) op onze website. Sinds 1 augustus 2017 hebben we het toezicht vernieuwd. Daardoor is op onze website een mix van oordelen en toezichtarrangementen zichtbaar.
Lees verder

Zet de burger centraal! Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2017
Het Jaarbeeld van de samenwerkende rijksinspecties (1) – Toezicht Sociaal Domein (TSD) – staat geheel in het teken van mensen die de zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein nodig hebben.  TSD constateert dat er drie jaar na de decentralisaties in het sociaal domein veel werk is verzet maar dat de beoogde transformatie bij veel gemeenten beter kan.  Gelukkig zijn er ook voorbeelden op allerlei vlakken die ter inspiratie kunnen dienen.
Lees verder

Weblog: Stoeien op school
Leerlingen rollend en stoeiend over de grond tijdens een les? En dat de inspectie zo'n les 'goed' vindt? Kan dat wel? Ja, dat kan! Ongeveer een jaar geleden stapte ik om 8:00 uur 's ochtends SBO De Driemaster binnen voor een onderzoek. Na de kennismaking met het team en het eerste rondje koffie en thee, nam ik het rooster van de dag door. Al snel kwam er een vraag van één van de teamleden. Deze dag stond er, zoals altijd die dag, gym ingeroosterd voor een behoorlijk aantal groepen. De vraag was of het ook goed was om een gymles te observeren naast de lessen taal, rekenen en spelling. Of was dat niet de bedoeling?
Lees verder

Bewegingsvaardigheid basisschoolleerlingen afgenomen
De bewegingsvaardigheid van basisschoolleerlingen is de afgelopen tien jaar afgenomen, zo blijkt uit Peil.Bewegingsonderwijs einde (speciaal) basisonderwijs. In dit onderzoek, dat in het schooljaar 2016/2017 onder regie van de Inspectie van het Onderwijs is uitgevoerd, bleken leerlingen minder te presteren op vijf van de acht onderdelen die ook in 2006 gepeild zijn. De inspectie wil hiermee de aandacht vestigen op dit belangrijke onderdeel van het curriculum. Op de andere drie onderdelen zijn de vaardigheden gelijk gebleven. Het onderzoek wordt op 20 april 2018 gepresenteerd tijdens de Koningsspelen op OBS de Kariboe in Heemskerk.
Lees verder