Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 24 april 2018

OCW: Schoolbestuur moet leraren en ouders advies vragen over groepsgrootte

Schoolbestuur moet leraren en ouders advies vragen over groepsgrootte
Schoolbesturen van basisscholen moeten voortaan de medezeggenschapsraad om advies vragen als het gaat om het beleid met betrekking tot groepsgrootte. Op die manier kunnen leraren en ouders meepraten over de grootte van de klassen op hun school.
Lees verder

Kabinet schrapt fusietoets voor primair en voortgezet onderwijs
Het wordt voor scholen gemakkelijker om te gaan fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden opgesteld waarin de keuze voor de fusie wordt onderbouwd.
Lees verder

Extra geld voor twaalf nieuwe open en online onderwijs projecten
De vierde ronde in de OCW-stimuleringsregeling voor Open en Online Hoger Onderwijs heeft twaalf bijzondere, nieuwe en innovatieve projecten opgeleverd. Gezamenlijk mogen deze projecten in totaal  1.100.000 euro verdelen om hun activiteiten naar een nog hoger plan te tillen. Dat hebben samenwerkingsorganisatie SURF en OCW vandaag bekendgemaakt.
Lees verder