Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 6 april 2018

Nieuwsbrief februari 2018

Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst 
View this email in your browser
Beste collega godsdienst/levensbeschouwing,


de lente gaat nu echt doorbreken. Iets om naar uit te zien. Waar we ook naar uit kunnen zien is alweer de vierde bijeenkomst in het kader van het traject kerncurriculumGL. De laatste was in Breda en heeft weer mooie gesprekken en opbrengsten opgeleverd. De eerstvolgende bijeenkomst is op 18 april in Den Bosch. Zie onder voor opgave en doe van harte mee!

Een tweede event om naar uit te zien is een symposium op 8 juni 2018 in Nijmegen. Het thema ligt niet alleen mooi in lijn met het traject kerncurriculum - Onverdeeld gedeeld naar de godsdienstles? Levensbeschouwelijk onderwijs in de spanning tussen kerk en staat - maar op die dag is ook de opening gepland van een Expertisecentrum voor ons vakgebied. In dat centrum zal ook de VDLG namens de beroepsgroep participeren. Van harte uitgenodigd!

Tot slot in deze nieuwsbrief een mooie terugblik van collega Robert Braam op weer een ander event: onze VDLG-studiedag. Binnenkort zal er ook een filmische terugblik komen, nu eerst het aanstekelijke verslag dat Robert voor de nieuwe Narthex (maart 2018) schreef. 

Met vriendelijke groet,  

Bestuur VDLG


Levensbeschouwelijk onderwijs voor iedereen? - Radboud: symposium 8 juni 2018 over levensbeschouwelijk onderwijs in de spanning tussen kerk en staat.

 
Het knispert in onze samenleving van religie, levensbeschouwing en zingeving. Hoe lang zal het nog duren dat alle scholen in Nederland, in navolging van het bijzonder onderwijs, pedagogisch-didactisch aandacht besteden aan religie en levensbeschouwing? En zou de overheid dat moeten stimuleren?
 
Op vrijdag 8 juni houdt het tijdschrift Religie en samenleving het publiekssymposium 'Onverdeeld verdeeld naar de godsdienstles? Levensbeschouwelijk onderwijs in de spanning tussen kerk en staat' aan de Radboud Universiteit over dit type vragen, die mede raken aan het duale stelsel. De organisatoren vragen zich af of het nog verstandig is dat de verantwoordelijkheid voor het levensbeschouwelijk onderwijs hoofdzakelijk ligt bij de erkende levensbeschouwelijke en godsdienstige instanties en de confessionele schoolbesturen. Gezien de ontzuiling en secularisatie is volgens hen een belangrijke vraag: zou de overheid hier niet meer verantwoordelijk moeten nemen?
 
Op het symposium zullen diverse experts op het gebied van levensbeschouwelijk onderwijs spreken, zoals Monique van Dijk-Groeneboer over levensbeschouwing in het katholiek onderwijs, getiteld 'Gewortelde persoonsvorming', en Gerdien Bertram-Troost en Taco Visser over levensbeschouwing in het protestants-christelijk onderwijs, getiteld: 'Geloofsgoed en cultuurgoed. Kenmerken van levensbeschouwelijke vorming ten behoeve van de persoonsvorming van leerlingen in het protestants-christelijk onderwijs.' Ook zijn er boeiende sprekers uit de context van het islamitisch onderwijs en het openbaar onderwijs. De slotspreker komt uit de context van het onderwijsrecht. Ben Vemeulen zal spreken over onderwijsvrijheid en scheiding van kerk en staat; burgerschapsvorming en rechtsstaat.
 
Na afloop van het symposium vindt de feestelijke aftrap plaats van het Expertisecentrum Religie en Levensbeschouwing. Doel daarvan is te komen tot een versterking van de levensbeschouwelijk vorming in het voortgezet onderwijs door het meehelpen ontwikkelen van een VO-kerncurriculum religie en levensbeschouwing. In het centrum zullen naast de hbo- en wo-opleidingen godsdienst/levensbeschouwing ook de VDLG en profielorganisaties Verus en VOS/ABB participeren.
 
Klik hier voor meer informatie en opgave voor het symposium.

Eigenwijze hokjesdag


ROBERT BRAAM
 
Donderdag 8 maart was ik op de jaarlijkse inspiratiedag van de VDLG. De dag werd geopend door collega-docent Peter Slob met een oud (Bijbels) verhaal over breken en delen van het brood, dat mensen verbindt en hokjes verbreekt. Daarna gaven vier sprekers hun visies: drie korte pitches en een hoofdspreker.
 
"Wanneer ben jij als hetero uit de kast gekomen?" Yumi Maes komt op voor mensen die wel uit 'hokjes' moeten komen, en mensen die helemaal niet in een hokje passen. Verbranden die hokjes! En over voor jou belangrijke onderwerpen 'waar geen tijd voor is'. Neem daar wel de tijd voor.
Eén van de meiden van Halal, Hajar Alariachi vertelde over haar onderwijservaringen en benadrukte het belang van respect en veiligheid in de klas om openheid en verbinding te zoeken, zodat leerlingen klaargestoomd zijn voor de samenleving. Jongeren op het hbo worden uitgedaagd door maatschappelijke onderwerpen die hen raken, die te maken hebben met 'school', 'thuis' en 'buiten'.
Sid Lukassen stelt dat iedereen een hokjesdenker is, ook als je denkt dat jij dat niet bent, want dan heb je een hokje in je hoofd van die anderen die dat wel zijn. En hij is tegen de nadruk op veiligheid in de klas, vanuit de gedachte dat er in onze pluriforme samenleving vol tegenstellingen ook niet altijd veiligheid is. Een zekere hardheid en koppigheid heb je volgens hem nodig om in de samenleving te functioneren. Wrijving geeft glans. Mensen zoeken veiligheid in collectieve identiteit, wat persoonlijk gewin en groepssolidariteit maar ook vijandigheid ten opzichte van 'anderen' en buitensluiting oplevert. Hoe daarmee om te gaan? De 'liefdevolle broederschap' tussen alle mensen, zou die daarbij helpen?
 
Hoofdspreker Janneke Stegeman vertelde over buitensluiten. Wat zijn de codes, wat bepaalt of iemand erbij hoort of niet? Ze wees op Richteren 12, vers 5 en 6, voor een niet zo fraai maar wel illustratief verhaal als voorbeeld. En op kledingnormen: als jouw outfit niet aan de norm voldoet, val je buiten de boot. Normen die steeds verschuiven. Er zijn volgens haar ook mensen voor wie er geen 'hokje' is, mensen die niemand ziet of hoort. Iedereen heeft behoefte ergens bij te horen, maar dat wordt beklemmend zodra we elkaar krampachtig in hokjes stoppen. En niemand is ook terug te brengen tot één identiteitsaspect. Neem het anderhalfverdienersmodel, waarbij de vrouw minder werkt, omdat die beter zou zijn in zorgen.
Bereidheid om echt te luisteren, is volgens haar nodig om je te kunnen verbinden. En de gezelligheid durven verbreken, door onderwerpen te bespreken die ongemakkelijk zijn, zoals kolonialisme.
 
Kunnen we eigenlijk zonder hokjes, vroeg Stegeman zich verder af. Ons brein is in hokjes georganiseerd. Daar kun je niet omheen. Het wordt een probleem als bepaalde groepen te lijden hebben onder de vooroordelen die deze hokjes meebrengen. De 'hokjesgeschiedenis' heeft sporen achtergelaten, zoals het kolonialisme nu nog doorwerkt. Daar zit voor ons een verantwoordelijkheid. Dat geeft ongemak en schaamtegevoel waar we doorheen moeten. We zorgen voor aanpassingen om gelijke startposities te hebben, maar eigenlijk moeten we de oorzaken aanpakken. En niet alleen tolereren. Tolereren gaat over macht, is geen gelijkwaardigheid. En dat laatste moet juist het uitgangspunt zijn. Ze riep daarom op te bedenken welke 'geprivilegieerde' positie jij inneemt in de samenleving.
 
Na de sprekers gaf dagvoorzitter Geert-Jan Putmans het startsein voor een discussie over twee stellingen:
  1. Is elke mening van leerlingen welkom in de klas? Waarop de aanwezigen grofweg reageerden met: "Ja, mits veilig." "Ja, beter uiten dan inhouden." "Natuurlijk, ook of juist als het niet veilig is."
  2. Mag je als docent je eigen overtuiging geven, of moet je die voor je houden? De aanwezigen: "Je geeft het goede voorbeeld." "Je wordt ervoor gewaardeerd" "Je groeit als docent." "Wel goed kijken welke leerlingen je voor je hebt: vmbo, havo, of vwo (van meer naar minder je mening geven)." "Je kunt ook met dwarse meningen de discussie in de klas voeren."
 
Na de uitwisseling van meningen over deze vragen, werden de aanwezigen door een vertegenwoordiger van de AOb uitgenodigd om hun antwoorden op te schrijven en in te leveren over drie stellingen:
  1. Een goede leraar in 2018 kent de eigen levensbeschouwelijke identiteit goed en draagt deze bewust over op de leerlingen.
  2. Een goede leraar is zich ervan bewust dat de eigen levensbeschouwelijke identiteit invloed heeft op de lessen.
  3. Een goede leraar hoeft niet persé de eigen levensbeschouwelijke identiteit te kennen om goed les te geven.
Je vraagt je nu vast af waar men het meest voor koos, maar het gaat mij erom waar jij voor kiest.
 
Zo stemde deze inspirerende ochtend tot diep nadenken over kernonderwerpen van het vak. Top!
@VDLGinfo
/VDLGinfo
vdlginfo.nl
Je ontvangt deze email omdat je je op de website van VDLG hebt aangemeld voor de nieuwsbrief 'NIEUWSBERICHTEN'.

© 2018 VDLG, Alle rechten voorbehouden.
 

Wil je veranderen hoe je deze nieuwsbrief ontvangt? Je kan je voorkeuren veranderen of uitschrijven van deze lijst

Email Marketing Powered by MailChimp