Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 26 april 2018

Nieuwsbrief april 2018

Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst 
View this email in your browser
Beste collega godsdienst/levensbeschouwing,


namens het bestuur een hele fijne en zonnige meivakantie gewenst. Wij hopen sommigen van u daarna graag te zien op twee belangrijke en zinvolle evenementen:

  • De laatste bijeenkomst dit halfjaar voor het kerncurriculum GL (14 mei in Zaandam).
  • De conferentie over levensbeschouwelijk onderwijs voor allen op 8 juni in Nijmegen.
Zie voor beide evenementen en de opgave hieronder in deze nieuwsbrief. En wees welkom!

Met vriendelijke groet,  

Bestuur VDLG


Levensbeschouwelijk onderwijs voor iedereen? - Radboud: symposium 8 juni 2018 over levensbeschouwelijk onderwijs in de spanning tussen kerk en staat.

 
Het knispert in onze samenleving van religie, levensbeschouwing en zingeving. Hoe lang zal het nog duren dat alle scholen in Nederland, in navolging van het bijzonder onderwijs, pedagogisch-didactisch aandacht besteden aan religie en levensbeschouwing? En zou de overheid dat moeten stimuleren?
 
Op vrijdag 8 juni houdt het tijdschrift Religie en samenleving het publiekssymposium 'Onverdeeld verdeeld naar de godsdienstles? Levensbeschouwelijk onderwijs in de spanning tussen kerk en staat' aan de Radboud Universiteit over dit type vragen, die mede raken aan het duale stelsel. De organisatoren vragen zich af of het nog verstandig is dat de verantwoordelijkheid voor het levensbeschouwelijk onderwijs hoofdzakelijk ligt bij de erkende levensbeschouwelijke en godsdienstige instanties en de confessionele schoolbesturen. Gezien de ontzuiling en secularisatie is volgens hen een belangrijke vraag: zou de overheid hier niet meer verantwoordelijk moeten nemen?
 
Op het symposium zullen diverse experts op het gebied van levensbeschouwelijk onderwijs spreken, zoals Monique van Dijk-Groeneboer over levensbeschouwing in het katholiek onderwijs, getiteld 'Gewortelde persoonsvorming', en Gerdien Bertram-Troost en Taco Visser over levensbeschouwing in het protestants-christelijk onderwijs, getiteld: 'Geloofsgoed en cultuurgoed. Kenmerken van levensbeschouwelijke vorming ten behoeve van de persoonsvorming van leerlingen in het protestants-christelijk onderwijs.' Ook zijn er boeiende sprekers uit de context van het islamitisch onderwijs en het openbaar onderwijs. De slotspreker komt uit de context van het onderwijsrecht. Ben Vemeulen zal spreken over onderwijsvrijheid en scheiding van kerk en staat; burgerschapsvorming en rechtsstaat.
 
Na afloop van het symposium vindt de feestelijke aftrap plaats van het Expertisecentrum Religie en Levensbeschouwing. Doel daarvan is te komen tot een versterking van de levensbeschouwelijk vorming in het voortgezet onderwijs door het meehelpen ontwikkelen van een VO-kerncurriculum religie en levensbeschouwing. In het centrum zullen naast de hbo- en wo-opleidingen godsdienst/levensbeschouwing ook de VDLG en profielorganisaties Verus en VOS/ABB participeren.
 
Klik hier voor meer informatie en opgave voor het symposium.

KerncurriculumGL


Hieronder volgen de data en locaties van bijeenkomsten om mee te denken over een kerncurriculum voor ons vak. Kernvraag daarbij is: welke kennis, vaardigheden en attituden gunnen wij alle vo-leerlingen van ons land in het kader van hun levensbeschouwelijke geletterdheid, handelingsbekwaamheid en persoonsvorming?

Als beroepsgroep willen we zo met elkaar, o.l.v. de VDLG, komen tot een minimale basis (kern) voor het vak(gebied) religie en levensbeschouwing in al het voortgezet onderwijs in Nederland. Die kern betreft de vakkennis, waaronder de vakinhoudelijke concepten en begrippen, de vakvaardigheden, waaronder de vakdidactische concepten en werkwijzen, en de vakattituden, waaronder de levensbeschouwelijke waarden, normen, houdingen en deugden, uitgewerkt naar vmbo en havo/vwo.
 
Gratis deelname en regiokeuze vrij
Zoals gezegd zijn er van februari tot juni 2018 vijf regiobijeenkomsten, waarop docenten GL o.l.v. het projectteam brainstormen over de ingrediƫnten voor het kerncurriculum. Deze bijeenkomsten zijn gratis voor docenten GL (leden en niet-leden van de vereniging). Hartelijk welkom!
 
Data en locaties
De data en locaties van de bijeenkomsten zijn:
  • Op maandag 14 mei, van 15.45 uur tot 20.15 uur, in het Zaantheater in Zaandam (noord/west)
Alle locaties zijn op geringe loopafstand van het centraal station in de desbetreffende plaats. Verder is in Zwolle, Breda, Den Bosch en Zaandam een warme maaltijd geregeld.
 
Opgave
Wie zich wil opgeven voor een bijeenkomst, maile met: bestuur@vdlginfo.nl, o.v.v. datum en locatie bijeenkomst, naam, schoolnaam, schooltype, bouw, naam van de gevolgde opleiding GL en het aantal jaren leservaring GL.
Per bijeenkomst zijn 20 deelnemers maximaal, zodat inhoudelijke uitwisseling mogelijk is. Als 1e principe geldt: wie het eerst mailt, tot aan nr. 20, doet mee. Het 2e principe is, indien er weinig variatie is bij principe 1: diversiteit qua leservaring, schooltype en opleiding GL.

Sluitingsdata voor opgave voor deelname aan een bijeenkomst:
  • Donderdag 10 mei voor de bijeenkomst in Zaandam (noord/west)
Een paar dagen na de sluitingsdatum ontvangt elke deelnemer een bevestiging of afzegging.
 
Vervolg
Na de laatste brainstormbijeenkomst van 14 mei 2018 volgen de volgende projectfasen:
  1. Van juni tot september 2018 werkt het projectteam de opbrengsten van de bijeenkomsten uit in een eerste conceptformulering van het kerncurriculumGL.
  2. Van september tot december 2018 zijn er weer vijf regiobijeenkomsten, waarop docenten GL feedback kunnen geven op de eerste concepttekst.
  3. In december 2018 formuleert het projectteam op basis van de feedback de eindversie van het kerncurriculumGL.
In 2019 kan het bestuur dan met het beoogde kerncurriculum 'de boer op' richting de schoolbesturen, openbaar en bijzonder, richting de samenleving en richting de politiek. 
 
@VDLGinfo
/VDLGinfo
vdlginfo.nl
Je ontvangt deze email omdat je je op de website van VDLG hebt aangemeld voor de nieuwsbrief 'NIEUWSBERICHTEN'.

© 2018 VDLG, Alle rechten voorbehouden.
 

Wil je veranderen hoe je deze nieuwsbrief ontvangt? Je kan je voorkeuren veranderen of uitschrijven van deze lijst

Email Marketing Powered by MailChimp