Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 18 april 2018

Mbo today: Werkgevers tevreden over mbo-gediplomeerden

Werkgevers tevreden over mbo-gediplomeerden
Over het algemeen zijn werkgevers behoorlijk tevreden over de werknemers met een mbo-diploma die zij recent in dienst hebben genomen. Zo'n driekwart van de werkgevers vindt de vakkennis van de recent afgestudeerden goed tot zeer goed. Dat blijkt uit onderzoek dat SBB samen het CBS uitvoerde naar de tevredenheid van werkgevers over de aansluiting tussen […]
Lees verder

CMMBO wil einde aan groei creatieve opleidingen
Er moet een einde komen aan de ongebreidelde groei van creatieve en culturele mbo-opleidingen. De kwalificatiedossiers DTP en Artiesten moeten zelfs volledig beĆ«indigd worden. Dat adviseert de Commissie Macrodoelmatigheid MBO. Op verzoek van de minister van Onderwijs heeft de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) onderzoek gedaan naar het arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen. De aanleiding hiervoor vormt […]
Lees verder

Skills Swap: studenten wisselen van vak
Twee studenten van verschillende opleidingen gaan met elkaar de strijd aan. Dat is de formule van 'Skills Swap'. De wedstrijden zijn op YouTube te zien. Skills Swap is een nieuwe YouTube-reeks waarin elke week twee studenten van dezelfde mbo-instelling, maar uit een verschillend vakgebied, met elkaar de strijd aanbinden. De studenten die gaan swappen krijgen […]
Lees verder

Nederland: minste 'thuiszitters' onder jongeren
In 2017 was 4 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar niet aan het werk, en volgde ook geen opleiding. Dat komt neer op 84 duizend jongeren. Van deze groep geeft ruim vier op de tien aan ook niet te willen of kunnen werken. Gezondheidsproblemen zijn de meest genoemde reden. Dit blijkt uit […]
Lees verder